Som tidligere meldt mener Anne B.Ragde og jeg å vite hvem Anonym er. Disse hintene bør hjelpe dere:

1. Vedkommende har godt over gjennomsnittet greie på presse, politikk og kulturliv gjennom et langt og variert liv i media. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at han på sin egen blogg og også i andre medier deltar aktivt i for eksempel den løpende bokbransjedebatten. Gjennom alle sine bøker under eget navn viser han en helt særegen evne til å konstruere historier, i positiv og til tider bokstavelig forstand, med andre ord snakker vi om en forfatter med stor evne til å holde i mange tråder samtidig og å bevege seg inn i det usannsynlige, av og til absurd usannsynlige, men spennende. Som Anonym gjør han også bruk av denne evnen, slik kritikere har påpekt.

2. Vedkommende er en mann, la oss tro Kagge på det!

3. I “Mordet på Anonym” bruker han interne, fjernsynsfaglige uttrykk, jeg kommer tilbake med detaljer om nødvendig (bruk av ord som “total” om en kameravinkel). Anonym har jobbet i fjernsyn.

4. Han er faktisk ikke slem. Hele Anonyms forfatterskap er preget av at han griper tak i personers offentlige jeg og karrikerer disse. Det er noe godmodig over satiren hans, akkurat som det er over hele ham. Mange av dem som tidligere har blitt tippet som Anonym ville vært langt krassere og ondere enn denne karen.

5. Han har ikke hemmelig telefonnummer. I Mordet på Anonym gjør han en blunder, han vet ikke at telefonnummeret til et hemmelig nummer synes dersom det sendes en SMS, men kommer opp som Blokkert eller Ukjent dersom man ringer.

6. Han er ikke selv med i bøkene sine (så vidt jeg husker, og i hvert fall ikke i Mordet på Anonym), til tross for at han nå er meget godt plassert i det bestselger/kjendissegmentet han beskriver. Han deltar i en rekke litterære arrangementer uten ennå å ha pådratt seg noen uvenner (så vidt vites), noe som kan være årsaken til at han ikke har vært i søkelyset som Anonym.

7. Han tjener nå godt med penger på sitt populære forfatterskap. I 2006, da han sluttet i sin day time job, hadde han imidlertid ennå ikke slått skikkelig igjennom. En bok utgitt i 2001 ( første egentlige bestselger) fikk senere stor oppmerksomhet på grunn av en helt annen og megapopulær bok av en annen forfatter, og ga omsider forfatterskapet vind i seilene. Akkurat dette året, i 2006, kom også Kongepudler, den første Anonym-boka, som ble en ganske overraskende suksess og må ha innbragt forfatteren rundt en halv million i royalty. Vår mann sluttet altså i jobben dette året.

Denne bør da være enkel!