Litt forsinket etter en helg med hagearbeid og en grytidlig og mer grundig mandagsmorgengjennomlesing av de siste dagers aviser:

Er det gærent å kontakte folk også, nå?

Ari Behn får sitt både ofte og hardt og kan som regel takke seg selv. Eirik Lundesgaards kritikk mot ham i Dagbladet her:

http://www.kjendis.no/2011/04/08/kjendis/litteratur/ari_behn/debatt/erik_lundesgaard/16109828/

virker likevel helt absurd.

Så vidt jeg forstår har Ari Behn tillatt seg å ringe en person for å gi uttrykk for sitt sinne over et avisinnlegg i VG. Denne oppringningen er altså for Eirik Lundesgaard så oppsiktsvekkende at han lar seg intervjue av Dagbladet i sakens anledning. For Dagbladet er som kjent alt om Ari Behn hot stuff, og Eirik Lundesgaard får sine femten minutters berømmelse. Han utnytter den godt, blant annet ved å fortelle at han har ”mange års universitetsutdannelse” (motsatt Ari Behn, formoder jeg), og at han riktignok selv også ved enkelte anledninger har ringt opp andre etter avisinnlegg, men da ”vært saklig og presentert meg”.

Vel, det kan i alle fall ikke være tvil om at Ari Behn gjorde det klart hvem han var. Dessuten: Har vi rota oss så til de grader inn i web-verdenen at vi på ramme alvor mener at direkte kontakt mellom mennesker er en uting? Når i all verden ble det galt å ta kontakt med andre uten å bruke tastaturet? Er det ikke tvert imot helt redelig å ta konfrontasjoner direkte?

Eirik Lundesgaard mener seg videre truet og forsøkt manipulert av Ari Behn. Det er her jeg blir forvirret. En trussel er som kjent utformet som en slags algoritme: ”hvis/hvis ikke x, så y”, der x er en handling eller unnlatelse av handling på den truedes side, og der y er noe farlig for den som trusselen rettes mot. Med all respekt for min forfatterkollega der borte i Lommedalen: Hva i all verden truet han Eirik Lundesgaard med? Drap? Ødeleggelse av karriere og privatliv? Og enda vanskeligere å forestille seg: hva forsøkte Ari å manipulere Eirik til??? (Beklager all denne spørsmålstegnbruken, men jeg er oppriktig i villrede her) Manipulasjon betyr at man på en ikke-redelig måte får andre til å utføre/mene noe den manipulerte selv egentlig ikke ønsker. Eirik Lundesgaard iler imidlertid til med å slå fast at det var vanskelig å vite hva Ari Behn ville! Ja vel, nei.

Jeg hører blant dem som stiller meg oppriktig hoderystende til prinsessens englegreier og hestehviskerteorier. Jeg deler langt på vei de betraktninger som forfatter Torgrim Eggen gjorde gjeldende om alternativsfæren i VG forleden, og som Eirik Lundesgaard også synes å dele. Ettersom jeg ikke på noen måte kan se forskjellen på å tro at engelen Gabriel var postbud for Gud på den ene siden og at man fortsatt kan kommunisere med den samme Gabriels artsfrender på den andre, er det likevel grenser for hvor mye jeg lar meg hisse opp over overtro. Det ville blitt for mange å hisse seg opp over, rett og slett. Men dersom man så lar seg fylle av vrede over Märtha og Aris noe aparte livsanskuelser og gir offentlig uttrykk for dette i landets største løssalgsavis, blir det litt stusselig å klage over at objektet for forakten lar høre fra seg.

Forresten: ikke litt stusselig. Tvers igjennom patetisk blir mer dekkende.